יום שישי, 18 בדצמבר 2009

תוכן עניינים

1. אודות הסופר - קורות חיים
2. מפגש עם סופר
3. רשימת הספרים (הגיל המתאים ועוד)
4. תוכן הספרים
5. שירים וספורים מצוטטים בספרים אחרים (אנתולוגיות, מקראות, ירחונים ספרותיים ועוד – גם ספרות למבוגרים)
6. כתבות ובקורות בעיתונים
7. סדנאות לכתיבה יצירתית
8. מכתבים